1) Condiţii de înscriere conducători auto:

  • Să deţină permis de conducere auto categoria C.

Acte necesare înscrierii:

  • Copie act de identitate;
  • Copie permis de conducere (categoria C) faţă/verso.

Durată curs: 5 zile.

 

2) Condiţii de înscriere Consilieri de siguranţă:

  • Persoanele care solicită acest tip de certificat de competenţă profesională trebuie să fie absolvenţi a cel putin 12 clase;
  • Să deţină diplomă de bacalaureat.

Acte necesare înscrierii:

  • Copie act identitate;
  • Copie permis de conducere faţă/verso.

Durată curs: 5 zile.

 

Tarifele şi informaţii suplimentare se obţin la sediu.

Pentru mai multe cursuri urmate puteţi beneficia de reduceri importante de preţ.

«