Condiţii de înscriere:

  • Solicitanții acestui tip de atestat trebuie să dețină permis de conducere valabil categoria CE.

Acte necesare înscrierii:

  • Copie act de identitate;
  • Copie permis de conducere valabil (categoria CE) faţă/verso;
  • Aviz psihologic;
  • Aviz medical.

Durata cursului: 5 zile.

 

Tarifele și informatii suplimentare se obțin la sediu.

Pentru mai multe cursuri urmate puteți beneficia de reduceri importante de preț.

»