Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria D durează minim 5 săptămâni în situaţia în care candidatul este posesor al categoriei C (cu o vechime mai mică de 1 an), minim 4 săptămâni în situaţia în care candidatul este posesor al categoriei C (cu o vechime mai mare de 1 an) şi minim 8 săptămâni în cazul în care candidatul este posesor al categoriei B. În prima parte au loc cursurile teoretice iar apoi cursurile de instruire auto.

Condiţii pentru înscriere:

 • Cazier judiciar (cu menţiunea: pentru examen auto);
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 24 ani;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul pentru examen:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Fişa medicală şi aviz psihologic în original;
 • Cerere de înscriere la examen;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
 • Copie carte de identitate (dacă este cazul copie permis de conducere).

Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 intrebari din cunoaşterea regulilor de circulaţie, conducere ecologică, mecanică, întrebări specifice categoriei, reguli profesionale. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoastere a regulilor de circulatie este de 30 de minute. Pentru promovarea examenului teoretic sunt necesare minimum 22 intrebari corect rezolvate.

Proba practică constă in conducerea unui autobuz pe un traseu stabilit de către examinator.

Categories: Şcoala de şoferi