Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria Tr durează 6 săptamâni.

 

Condiţii pentru înscriere:

  • Carte (buletin) de identitate;
  • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
  • Vârsta: 18 ani.

Dosarul pentru examen:

  • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
  • Fişa medicală şi aviz psihologic în original;
  • Cerere de înscriere la examen;
  • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
  • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
  • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
  • Copie carte de identitate (dacă este cazul copie permis de conducere).

Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 întrebări din cunoaşterea regulilor de circulaţie, conducere ecologică, mecanică, întrebări specifice categoriei, reguli profesionale. Timpul alocat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. Pentru promovarea examenului teoretic sunt necesare minimum 22 întrebări corect rezolvate.

Proba practică constă în conducerea tractorului pe traseul stabilit de către examinator. Pentru obţinerea categoriei TR se ataşează la tractor şi remorcă.

Categories: Şcoala de şoferi