Cursul moto

Durata cursului pentru A, A1, A2 este de 3 săptămâni dacă deţine alte categorii, 4 săptămâni dacă nu deţine alte categorii, iar durata cursului pentru AM este de 2 săptămâni.

Condiţii pentru înscriere:

 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: categoria A – 24 ani, categoria A1 – 18 ani, categoria A2 – 21 ani, categoria AM – 16 ani;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul pentru examen:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Fişa medicală şi aviz psihologic în original;
 • Cerere de înscriere la examen;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
 • Copie carte de identitate (dacă este cazul copie permis de conducere);
 • Act notarial al reprezentantului legal că este de acord ca persoana minoră să susţină examenul pentru obţinerea permisului de conducere (dacă este cazul) pentru categoria AM.

Examenul moto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică în poligon.

Proba teoretică se susţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 20 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 20 de minute. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 17 întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în efectuarea unor manevre în poligon într-un anumit timp.

Categories: Şcoala de şoferi