Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică.

Condiţii pentru înscriere:

 • Carte (buletin) de identitate;
 • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
 • Vârsta: 18 ani;
 • Să nu fi fost condamnat definitiv pentru infracţiunile prevăzute la art. 24 alin.(6) din O.U.G. 195/2002.

Dosarul pentru examen:

 • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
 • Fişa medicală şi aviz psihologic în original;
 • Cerere de înscriere la examen;
 • Cazier judiciar (cu menţiunea, pentru examen auto);
 • Chitanta ce reprezintă taxa de examinare;
 • Chitanţa ce reprezintă contravaloarea permisului de conducere plătite la CEC BANK sau Trezorerie;
 • Copie carte de identitate (dacă este cazul copie permis de conducere).

Examenul auto

Examenul constă într-o probă teoretică şi una practică.

Proba teoretică se suţine pe calculator şi constă în rezolvarea unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie ce conţine 26 de întrebări. Timpul afectat rezolvării unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie este de 30 de minute. După cinci răspunsuri greşite, proba teoretică se opreşte automat. Pentru a promova examenul sunt necesare minimum 22 de întrebări rezolvate corect.

Proba practică constă în conducerea autoturismului în traseu.

techstar.ro pieseautoradacini.ro

Categories: Şcoala de şoferi