Categoriile A, A1, A2, AM

Cursul moto

Durata cursului pentru A, A1, A2 este de 3 săptămâni dacă deţine alte categorii, 4 săptămâni dacă nu deţine alte categorii, iar durata cursului pentru AM este de 2 săptămâni. Condiţii pentru înscriere:
  • Apt din punct de vedere
Categories: Şcoala de şoferi

Categoriile B, BE

Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria B durează cel puţin 4 săptamâni, timp în care se efectuează 24 ore de pregătire teoretică şi 30 ore de pregătire practică (conducere auto). Pregătirea teoretică o precede pe cea practică. Condiţii…
Categories: Şcoala de şoferi

Categoriile C, CE

Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria C durează minim 6 săptămâni (pentru posesorii de categorie B cu o vechime mai mică de 1 an) şi minim 5 săptămâni (pentru posesorii de categorie B cu o vechime mai mare…
Categories: Şcoala de şoferi

Categoria D

Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria D durează minim 5 săptămâni în situaţia în care candidatul este posesor al categoriei C (cu o vechime mai mică de 1 an), minim 4 săptămâni în situaţia în care candidatul este…
Categories: Şcoala de şoferi

Categoria Tr

Cursul auto

Cursul pentru obţinerea permisului auto categoria Tr durează 6 săptamâni.   Condiţii pentru înscriere:
  • Carte (buletin) de identitate;
  • Apt din punct de vedere medical şi psihologic;
  • Vârsta: 18 ani.

Dosarul pentru examen:

  • Fişa de şcolarizare eliberată de şcoală;
Categories: Şcoala de şoferi