Condiţii de înscriere:

 • Vârsta minima 25 ani;
 • Să fie apt medical și psihologic;
 • Să dețină permis de conducere valabil pentru categoria solicitată (pentru atestare de cel puțin 5 ani);
 • Să nu fi avut suspendată exercitarea dreptului de conducere a autovehiculelor în ultimele 6 luni sau mai mult de două ori de la data obținerii permisului de conducere pentru consum de alcool;
 • Să nu fi avut avut anulat permisul de conducere în ultimii 15 ani, sau de la data obținerii permisului;
 • Să nu fi fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească pentru o infracțiune (dacă nu a intervenit reabilitarea sau amnistia).

Studii:

 • Instructori auto – diplomă de bacalaureat/școală de maiștri în specialitatea auto;
 • Profesori de legislație rutieră – absolvenți ai unei instituții acreditate de invătământ superior de lungă durată în specialitățile științe juridice sau tehnice.

 Acte necesare înscrierii:

 • Copie act de identitate;
 • Copie permis de conducere față/verso;
 • Act de studii (copie legalizată);
 • Fișă medicală în original (centru medical agreat de Ministerul Transporturilor);
 • Examenul psihologic în original;
 • Cazier judiciar;
 • Cazierul auto.

Durată curs: 120 de ore (90 de ore pregătirea teoretică și 30 de ore pregătire practică).

 

Tarifele și informatii suplimentare se obțin la sediu.

Pentru mai multe cursuri urmate puteți beneficia de reduceri importante de preț.